Jeg er passioneret for at dele viden om den menneskelige psyke, træne i at afdække tænke- og handlemønstre samt støtte op omkring forandringsprocesser.

I ACT arbejdes med måder at være i verden på. Jeg kalder det ofte ”livsudvikling” frem for terapi eller behandling, da ACT i bund og grund ikke handler om at fjerne noget, men derimod har fokus på at styrke og øge egenstyrring, venlighed over for sig selv samt meningsfuldheden og derigennem livsglæden. Jeg bestræber selv på at efterleve dens væsentlige principper, og har derfor valgt at have min egen psykologpraksis. Nu er det muligt, at have kvalitet og ordentlighed i højsædet.

dansk psykolog forening 300x65

 

Mine essentielle værdier som autoriseret og selvstændig psykolog er...

Ordentlighed, høj faglighed og professionalisme

 • Nærer min faglighed gennem kompetent efteruddannelse, supervision samt sparring med andre dygtige psykologer.

 • Kende egen formåen – kende egne kompetencer og erkende før jeg kommer til kort. Det drejer sig ikke blot om at vide hvornår jeg skal indhente yderligere viden, men også hvornår en klient kan være bedre hjulpet andetssteds.

 • Være en rollemodel, der ikke blot ”prædiker” om værdier, accept og udviklingsprocesser, og som selv går vejen.

 • Du kan stole på min tavshedspligt. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, samt autoriseret af Psykolognævnet, og alle psykologer er omfattet af lovbestemt tavshedspligt fra Socialministeriet. Min tavshedspligt er grundlæggende for mig og mit virke – hvis jeg ikke opretholder min tavshedspligt, har jeg intet.

En anerkendende og respektfuld tilgang

 • Aldrig presse klienten, men have respekt for den enkelte og vide at ingens vej er den samme.

 • At klienten oplever, at jeg kan rumme dem præcist som de er – med alt hvad der foregår, og at jeg ikke er bange for at opleve vanskelige følelser sammen med dem.

 • At have modet til at være mig selv, vise min "ikke-perfekthed" som et godt eksempel – samtidig med at jeg passer på mig selv.

Centralt i den terapeutiske proces

 • At jeg er bevidst omkring, at min opgave er at facilitere muligheder for udvikling - skabe de rammer, der er nødvendige for forandring og vækst. Selve udviklingsarbejdet og dens resultater tilhører udelukkende klienten selv.

 • Være medvirkende til at klienten i højere grad bliver ”herre i eget hus”, og højne bevidstheden om egenstyrring - at vi kan vælge at styre i dén retning, som vi ønsker at bevæge os i.   

 • Rette opmærksomheden på venlighed og større omsorg overfor os selv. Og at vi handler herud fra.
 • Det er via handling - der kan skabes forvandling.

 

IMG 3375

Go to top