Evidensbaseret og korttidsorienteret kognitive adfærdsterapeutiske metoder.

Jeg har siden 2007 været optaget af at dygtiggøre mig inden for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med mindfulness. På det seneste er medfølelsesfokuseret terapi (CFT) kommet til, da det er en terapiform som fungerer rigtig godt sammen med ACT.

Jeg har valgt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), fordi der for det første er videnskabelig belæg for at den har effekt og fungerer godt. ACT giver virkelig god mening for mig; ikke kun på et personligt plan, men også for langt de fleste af mine klienter. Det handler ikke ”kun” om at få det bedre eller løse et problem, da terapien tit giver mulighed for at der sker udvikling på flere områder.

Der gives dog ingen garantier. Udviklingsarbejde er per definition ubehageligt og anstrengende. Når jeg formulerer det sådant, er det fordi, at terapi desværre ikke kan hjælpe alle mennesker - der findes ingen metode, der helt sikkert vil kunne gøre en forskel. Derfor er det nødvendigt i ordentlig terapi, at psykologen altid tager udgangspunkt i dig og din aktualitet. Terapien skal være fleksibel nok til at forme sig efter dig, så du oplever det giver mening og foregår i det tempo. 

Et andet grundvilkår i ACT er at vi ikke bruger ret meget tid på at snakke om hvorfor det kan være, at det er svært og hvordan vi kan få det ubehagelige til at forsvinde. Derimod arbejder vi fokuseret på at undersøge og lære hvad tanker og følelser er, hvordan man kan håndtere dem på en anden og mere konstruktiv måde end ellers. Kort sagt, øve sig på konkrete redskaber der giver mening for dit liv lige nu og her.  

Essentielt er også værdiafklaring og udvikling frem mod at skabe en tilværelse, der i højere grad giver plads til det væsentlige, så du bedre kan lever i overensstemmelse med dine værdier og dermed skabe et mere meningsfuldt liv.

Således er der i terapien ikke fokus på symptomreduktion eller kæmpe forgæves mod noget der ikke kan fjernes eller skubbes væk. Fokus er snarere på at øve sig i, at kunne være med og håndtere det vanskelige, smertefulde og ubehagelige på en sådan måde, at du ikke længere bliver opslugt af kampen, men kan rette din opmærksomhed på dét, som er væsentlig for dig! Egenstyrring er essentiel - og drop at bruge krudt på alt dét andet, som du alligevel ikke kan ændre noget som helst ved!

 

Naturbaseret ACT er min videreudvikling af metoden, hvor vi får mulighed for at være, bevæge os og gå på ture udenfor. Derfor befinder praksis sig også ude på landet i skønne omgivelser og med plads til at udfolde sig. Naturen er sund for os fortravlede mennesker, og jeg anvender naturen som et udvidet terapirum, hvor der befinder sig mange muligheder for at afprøve og få en (aha-)oplevelse, der kan være med til at facilitere dine ændringer og udviklingsprocesser. 

Go to top