Supervision med ACT som metodisk rammeforståelse

Supervision til psykologer:

Mit perspektiv er primært ACT. Foruden adfærdsterapeutiske handlemuligheder, gives gerne supervision både på egen-terapeutiske overvejelser, hvor vi ofte bevæger os ind omkring hvilke aftryk klienterne efterlader i os og på hvilke måder vi kan håndtere disse. Det er muligt at få specifik supervision på gruppedynamikker, eller på diagnostisk afklarende udredning, men ej på neuropsykiatrisk udredning. Erfaringer med supervision til monofaglige kollegaer i mit angstteam i psykiatrien, supervisor for psykologer tilhørende andre klinikker i psykiatrien samt ekstern supervisor mhp autorisation. 

Mulighed for at etablere supervisionsgruppe for 2 psykologer mhp opnåelse af autorisation. 

Har i øjeblikket en psykolog på stand by til supervisionsgruppe, 2 personers mod autorisationen - så er du nysgerrig, kan du altid kontakte mig, så vi kan se om vi kan lave et godt match.

 

Supervision til grupper/tværfaglige teams:

Jeg har tidligere været gruppesupervisor for en psykiatrisk afdeling med sygeplejersker og overlæge samt for kommunaltansatte socialpsykologiske teams for de mest udsatte borgere. Det er muligt at vælge den traditionelle form for gruppesupervision med fast struktur for hvem der er på fra gang til gang samt det reflekterende team. Alternativt kan vælges en mere flydende form, der giver plads til det aktuelle som rører sig - og hvor vi i højere grad betragter dét ud fra et ACT perspektiv. Ligeledes er det muligt at bruge lidt tid ind i mellem på mere konkrete elementer, eller særlige aspekter som I ønsker at fordybe Jer i.

Det er naturligvis også muligt at lave en kombination - jeg er fleksibel, så bare sig til.

karina thomsen profil3 

 

Go to top