ACT egner sig utrolig godt til unge mennesker og til at guide deres udvikling i en positiv retning.

Som psykolog for unge mennesker, er det en naturlig del af behandlingen, at deres nærmeste pårørende
også inddrages i et vist omfang. Dog er det vigtigt at alle over 13 år, har lige så stor krav på og rettigheder
som myndige, når de er i et terapiforløb. Det betyder, at når den unge er over 13 år gammel, må jeg som
psykolog på ingen måde fortælle noget om forløbet eller indholdet i terapien – også selvom man som
forældre naturligvis gerne vil følge med og sikre at alt går på bedste vis for sit barn.
Når dette er sagt, er det også en selvfølgelighed, at der er mulighed for at aftale pårørendesamtaler, når
klienten medgiver til dette – og dette foregår naturligvis også med tavshedspligt.

Er der flere spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til mig, mail / sms ellers indtal en besked med
dit nummer på mobil: 30744992 - og jeg ringer dig gerne op, så vi kan tales nærmere ved.

Varme hilsner fra Karina

Go to top